Bardzo mi zależy na rozwiązaniu tych zadań...;]
1.Oblicz sumę ośmiu najmniejszych liczb pierwszych. Czy ta suma jest liczbą pierwszą?
2.Rozłóż liczby: 94, 85 i 125 na czynniki pierwsze.
3.Wymień wszystkie dzielniki liczb 24, 49 i 64.
4.Ile jest liczb dodatnich podzielnych przez 5 i mniejszych od 100?
5.Wypisz wszystkie wielokrotności 13 większe od 100 i mniejsze od 200.
6.Znajdź największy wspólny dzielnik oraz najmniejszą wspólną wielokrotność liczb 24 i 36.
7.Napisz liczby przeciwne do ⅔; -4; 3⅓; -5, 3; -200; 0, 12.
8. Napisz odwrotność liczby: 4/7; -70; -2 ⅔; 0,45
9. Wyznacz sumę wszystkich liczb całkowitych większych od -120 i mniejszych od 120.

Mam nadzieje że rozwiązanie tych zadań nie zrobi wam problemu ;) Piszcie jasno, żebym mogła wiedzieć o co kamann ;P Z góry dziękuję :*** ;D

2

Odpowiedzi

2010-04-07T17:26:16+02:00
1.

2+3+5+7+11+13+17+19 = 77 - ta liczba nie jest liczbą pierwszą

2.

94/2 = 47
47/47 = 1

85/5 = 17
17/17 = 1

125/5 = 25
25/5 = 5
5/5 = 1

3.

24 - 1,2,3,4,6,8,12,24
49 - 1,7,49
64 - 1,2,4,8,16,32,64

4.

19 liczb - 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95

5.

104, 117, 130, 143, 156, 169, 182, 195

6.

24/2 = 12
12/2 = 6
6/2 = 3
3/3 = 1

36/2 = 18
18/2 = 9
9/3 = 3
3/3 = 1

NWD = 3
NWW = 3

7.
Po myślniku zawsze jest liczba przeciwna
2/3 - (-2/3)
-4 - (4)
3 1/3 - (-3 1/3)
-5,3 - (5,3)
-200 - (200)
0,12 - (-0,12)

8.

4/7 - 7/4
-70 - (- 1/70)
- 2 2/3 - (-3/8)
0,45 - (100/45 = 20/9)

9.

zero :D
2010-04-07T17:52:15+02:00
Zad.1
3+5+7+11+13+17+19+23=98
0dp. Liczba 98 nie jest liczbą pierwszą

zad.3
24- 1, 2,3,4,6,12,24
49-1,7,49
64-1,2,4,8,16,32,64

zad.4
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95

zad.5
104,117,130,143,156,169,182,195

zad.6
największy dzielnik wspólny to 12, a najmniejsza wielokrotność to 72

zad.7
-2/3, 4, -3 1/3,5, -3, 200, -0,12

zad.8
7/4; -1/70; -3/8; 100/45

zad.9
to jest zero