Odpowiedzi

2010-04-08T18:37:25+02:00
X-5%
19kg-8%

x=(19×5):8=11,875
2010-04-08T18:46:36+02:00
Zaznaczmy sobie :
x- ilość solanki na początku
y- ilość soli dosypanej

na początku obliczmy ile kg soli znajduje się w 19 kg roztworu ośmioprocentowego.
0,08*19=1,52 kg

tworzymy układ równań

x+y=19kg
0,05x +y=1,52 kg

0,05x to zawartość soli w x kg roztworu pięcioprocentowego

z drugiego równania
y=1,52 - 0,05x podstawiamy do pierwszego i mamy:
x + 1,52 - 0,05x = 19

0,95x = 19-1,52
0,95x = 17,48 / 0,95
x = 18,4 kg