1.Dane są wzory na pola trzech różnych wielokątów:
1. P= 1/2ah
2. P=ah
3= P1/2(a+b)h
a) podaj nazwę wielokąta, którego pole można obliczyć z danego wzoru.
b) z każdego wyznacz wysokość h
c) z każdego wzoru wyznacz bok a.

2. wyznacz ze wzoru n, pamiętając o koniecznych zastrzeżeniach:
a) a=-1/n+2
b) S= n+2/2(n+1)
c) a/b=c/n
d) an= b+3n/5

3

Odpowiedzi

2010-04-07T17:18:18+02:00
A... trojkat
rownoleglobok
trapez

:p
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T17:22:08+02:00
A)1. P= 1/2ah-pole na trójkąt
3= P1/2(a+b)h-pole trapezu
b)P=1/2ah/*2
2P=ah/:a
h=2P/a
P=1/2(a+b)h/*2
2P=(a+b)h/:(a+b)
h=2P/(a+b)
c)P=1/2ah/*2
2P=ah/:h
a=2P/h
P=P1/2(a+b)h/*2
2P=(a+b)h/bh
a=2P/bh
2010-04-07T17:27:45+02:00
1a)p=½ah- pole trójkąta
b)p=½ah /*½a
½pa=h
c) p=½ah/* ½h
½HP=A
2a) pole rombu
b)p=ah /a
p/a=h
c)p=ah/h
p/h=a
3a) pole trapezu
b)p=½(a+b)*h/*½
½p=(a+b)*h/*(a+b)
½p(a+b)=h
co do tego wzoru nie jestem przekonana