Podkresl bledy w opisie etenu. Napisz zdania poprawnie.


-Eten to gaz barwy bialej o duszaczym zapachu.
-Dobrze rozpuszcza sie w wodzie, wiec mozna go zbierac pod woda.
-Jest aktywny chemicznie i w wyniku reakcji przylaczenia chloru powstaje zwiazek chemiczny o wzorze C₂H₅Cl.
Reaguje z bromowodorem , tworzac zwiazek chemiczny o wzorze C₂H₄Br₂, a w reakcji z wodorem powstaje eten.
-Mozna go otrzymac z politelynu.
-Produktami reakcji spalania calkowitego sa wegiel i woda.
- Powoduje szybsze dojrzewanie owocow cytrusowych.

1

Odpowiedzi

2009-11-02T18:47:27+01:00
-Eten to gaz barwy bialej o duszaczym zapachu.
-Eten to gaz bezbarwny o słodkawym zapachu.

-Dobrze rozpuszcza sie w wodzie, wiec mozna go zbierac pod woda.
-Dobrze rozpuszcza sie w rozpuszczalnikach niepolarnych.

-Jest aktywny chemicznie i w wyniku reakcji z chlorowodorem powstaje zwiazek chemiczny o wzorze C₂H₅Cl.
Reaguje z bromem , tworzac zwiazek chemiczny o wzorze C₂H₄Br₂, a w reakcji z wodorem powstaje etan.

-Mozna go otrzymac z politelynu.
-Można go z niego stworzyć politelyn.

-Produktami reakcji spalania calkowitego sa tlenek wągiela (IV) i woda.

- Powoduje wolniejsze dojrzewanie owocow bananowców.
33 3 33