Uzupełnij zdania

Po upadku Rzeczypospolitej Polacy utworzyli w 1797 legiony we......?? pod dowództwem...........??

W skład Księstwa Warszawskiego utworzonego przez Napoleona w roku........?? weszły ziemie......?? a w 1809 po wojnie z Austrią przyłączono ziemie zaboru.........??

1

Odpowiedzi

2010-04-07T17:21:05+02:00
Po upadku Rzeczypospolitej Polacy utworzyli w 1797 legiony we Włoszech. pod dowództwem Józefa Piłsudskiego.

W skład Księstwa Warszawskiego utworzonego przez Napoleona w roku 1807 weszły ziemie zaboru pruskiego a w 1809 po wojnie z Austrią przyłączono ziemie zaboru austriackiego.