Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T17:42:45+02:00
1.oblicz ile gramów tlenu i lie gramów wodoru potrzeba aby otrzymac 300g wody w wyniku reakcji syntezy.

O2 + 2H2 = 2H2O

32g + 4g = 36g


32g - 36g
xg - 300g
x = 266,6g

4g - 36g
xg - 300g
x = 33,3g

Odp. Potrzeba 33,3g wodoru i 266,6g tlenu

2. podaj objętość tlenu,która powstała w wyniku spalania 10g magnezu ( d tlenu=1,43g/dm szescienny )

Przypuszczam, że w poleceniu jest błąd: w reakcji nie powstaje tlen. Domyślam się, że chodzi o tlen jaki jest potrzebny do spalenia 10g magnezu. Jeśli byłoby inaczej - pisz ;) poprawię ;)
2Mg + O2 = 2MgO

48g - 32g
10g - x
x = 6,7g

<ro> = m/V
V = m/<ro>
V = 6,7g / 1,43g/dm3 = 4,7dm3

Odp. Potrzeba 4,7dm3 tlenu
2010-04-07T17:43:25+02:00
I

1)reakcja:
2H2+2O2--->2H2O
wiemy z reakcji :aby przygotować 2mole wody czyli 36g potrzeba 2 mole wodoru czyli 4g i 2 mole tlenu czyli 32g
2)zatem wodoru potrzebujemy:

4g-------36g
x-----------300g
x=33,3 obliczam potrzebna masę wodoru
3) mO2=300g-33,3=266,7 wykorzystuje prawo zachowania masy

ODP;potrzeba 266,7 tlenu i 33,3 g wodoru


II
1)reakcja: 2Mg+O2---->2MgO

2)skoro na mole magnezu potrzebuje 1 mol tlenu to moge ułożyc proporcję, by obliczyć szukaną masę tlenu

2*24g----32g
10g-----x
x=6,66 g

3)majac dane:
m=6,66 g
d=1,43 g/dm3

moge obliczyc v

d=m/v
v=m/d

v=6,66g/1,43g/dm3=4,65 dm3

2010-04-07T17:51:47+02:00
1.
mH₂O = 2 * 1u + 16u = 18u

2u wodoru - 18u wody
x g wodoru - 300g wody

18x = 600
x = 33⅓ g

Skoro należy użyć 33⅓ g wodoru to tlenu należy użyć:

300g - 33⅓ g = 266⅔g

2.
zadanie drugie jest nielogiczne ponieważ podczas spalania magnezu nie powstaje tlen