1.Oblicz masę związku chemicznego otrzymanego w reakcji 4,6 g.sodu z kwasem siarkowym (VI),wiedząc,że sód reaguje z kwasem siarkowym (VI) zgodnie z : 2Na+H₂SO₄-->Na₂SO₄ +H₂


2.Oblicz,ile gramów tlenku magnezu wzięło udział w reakcji z kwasem azotowym (V),jeśli powstalo 29,6g azotanu (V) magnezu Mg(NO₃)₂ jesli:

MgO+2 HNO₃--->Mg(NO₃)₂+H₂0

2

Odpowiedzi

2010-04-07T17:31:14+02:00
1.Oblicz masę związku chemicznego otrzymanego w reakcji 4,6 g.sodu z kwasem siarkowym (VI),wiedząc,że sód reaguje z kwasem siarkowym (VI) zgodnie z :

2Na+H₂SO₄-->Na₂SO₄ +H₂

m.a. Na= 23 u 23 u * 2 = 46 u
m.cz. na2so4 = 2*23u+96u=142u

46u Na - 142u na2so4
4.6g Na - x

x= 4.6 g * 142 u : 46
x=14,2 g

Powstanie 14,2 g na2so4.


2.Oblicz,ile gramów tlenku magnezu wzięło udział w reakcji z kwasem azotowym (V),jeśli powstalo 29,6g azotanu (V) magnezu Mg(NO₃)₂ jesli:

MgO+2 HNO₃--->Mg(NO₃)₂+H₂0

m.cz. MgO= 24 u + 16 u = 40 u
m.cz. Mg(NO3)2 = 24 u + 2*14 u + 6*16u=148 u


148u Mg(NO3)2 - 40u MgO
29,6 g Mg(NO3)2 - x

x=29.6 g * 40 u : 148 u (unity się skracają)
x=8 g

Odp.: Powstało 8 g Mg(NO3)2Dla pewności sprawdź.
25 4 25
2010-04-07T17:42:53+02:00
1.
46 u 142 u
2Na + H₂SO₄ ~> Na₂SO₄ + H₂
4,6 g xg


46u Na ------- 142u Na₂So₄
4,6g -------- xg

(liczymy na krzyż)
(4,6g ×142u) ÷46u = 14,2 g
odp: masa tego zw.chem to 14,2g

2.
40u 148u
MgO + 2HNO₃ ~~> Mg(No₃)₂ + H₂O
xg 29,6g


40u ------- 148u
xg --------- 29,6g
(na krzyż)
(29,6g × 40u)÷148u = 8 g
odp: W tej reakcji udzial wzielo 8 g tl.magnezu.


Pzdr . ;**
12 3 12