Zad.1
Fabryka wyprodukowała 1210 maszyn w ciągu roku, przekraczając plan o 10%. Jaki był plan roczny fabryki?

Zad.2
Przed wprowadzeniem się do mieszkania spółdzielczego należy wpłaci 17% ceny mieszkania. Ktoś wpłacił 15,3 tys. zł. Jaka jest całkowita cena tego mieszkania???

zad.3
Cena telewizora wynosi 1000zł. Najpierw obniżono cenę o 10%, a następnie nową cenę podwyższono o 10%.Jaka jest ostateczna cena telewizora??

Zad.4
Cena 1kg. pewnego towaru wynosi 80 zł. Cenę podwyższono o 20%. Jaka jest cena towaru po podwyżce??

Zad.5
Robotnik miał wykonać codziennie 9 detali. Ile wykonał w ciągu 24 dni, jeżeli przekroczył plan o 1/3 ??

Zad.6

Jeden z wydziałów fabryki miał wykonać w ciągu 5 dni 2400detali. W kolejnych dniach wykonał 1/5, 3/10, 1/6 i 1/8 planu. Ile detali wykonał każdego dnia, jeżeli ostatniego dnia wykonał resztę???

Pilne!!!!

1

Odpowiedzi

2010-04-07T17:42:26+02:00
Zadanie 1.
10%=0,10
2010x0,10=201
2010-201=1809
Odp:Plan roczny fabryki wynosi 1809 maszynZadanie 3.
10%=0,1
1000x0,1=100
1000-100=900
900x0,1=90
900+90=990
Odp:Telewizor kosztuje 990 zł


Zadanie 4.
20%=0,2
80x0,2=16zl
80zl+16zl=96zl
Odp:Towar po podwyżce kosztuje 96zł
3 3 3