Write about secondary education in Poland. Use the phrases in the box to help you.
start school, compulsory, take exams, at the age of, choose, leave school, study (10) subjects, stay at school until, find jobs.

We start secondary school.........................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T12:15:11+02:00
Masz po polcku Napisz o średnim w Polska. Użyj wyrażenia w polu pomóc.
start szkolny, obowiązkowe, egzaminów, w wieku, wybór, opuszczają szkołę, studia (10) osób, pobyt w szkole do czasu, w znalezieniu pracy.

Zaczynamy od szkoły .............................................. ...........................................
3 1 3