Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T17:52:46+02:00
Jest to grupa ludzi, która oderwała się od któregoś z kościołów lub wspólnot religijnych i przyjęła własne zasady doktrynalne i organizacyjne o piramidalnej strukturze władzy, obowiązków i przywilejów. Jej członkowie są przekonani o słuszności swego oddzielenia czy oderwania się. Jest to dla nich jedyna możliwość zachowania prawdy, która – jak się im wydaje- została zagubiona. Ich postawa jest więc uzasadniona, w ich mniemaniu. Nie przyjmują do wiadomości możliwości trwania w błędzie.
Sekta posiada charyzmatycznego przywódcę, któremu wszyscy są całkowicie posłuszni. Ma on nieograniczoną wolność w działaniu. Może robić co chce. Nie kwestionuje się jego zachowań.
Jednym z elementów budujących grupę jest istnienie wspólnego celu. Cel sekty jest określony poprzez całość prawd, które ona głosi, czyli w tzw. doktrynie. Wszystkie grupy wyznaniowe twierdzą, że są w posiadaniu „zbawczej idei”, za pomocą której można natychmiast rozwiązać, „tu i teraz” wszystkie problemy. Często doktryna sekty jest uproszczoną interpretacją nauki znanych religii, próbą „zaostrzenia” jej interpretacji, rozbudowaniem niektórych wątków powszechnie znanej nauki, podkreśleniem wybrania sekty do ponownego ogłoszenia światu doktryny, którą „inni” zdradzili, lub próbą stworzenia syntezy kilku doktryn religijnych.
Sekta wpaja swoim członkom przekonanie, że tylko w niej znajdą prawdę i wolność oraz odpowiedzi na wszelkie pytania. W sektach destrukcyjnych mamy przede wszystkim do czynienia ze zwodzeniem duchowym. Polega ono na tym, że pod płaszczykiem pomocy duchowej wąska elita sekty realizuje swoje ukryte przed adeptami cele. O celach tych wierni nie nie mają najmniejszego pojęcia. Sekta jest miejscem wykorzystywania ludzi autentycznie poszukujący Boga, lepszego świata, prawdy, wolności, miłości.
Religijne uczucia człowieka są w sektach sztucznie potęgowane np. przez długotrwały post, ciągłe i pilne czytanie fanatycznych książek, przymusową samotność. Powoduje to zanik czynnika religijnego, a dochodzą do głosu naturalne popędy i niekontrolowane namiętności.
Podczas werbunku sekta nie mówi całej prawdy o sobie. Zataja informacje na temat rzeczywistych celów grupy. Informacje podawane zainteresowanym są nie jasne, rozmyte, często nieprawdziwe. Przywódca lub „ciało kierownicze” sekty czerpie ewidentne korzyści materialne kosztem szeregowych członków. W wyniku przynależności człowieka do sekty destruktywnej skrzywdzona zostaje jego rodzina, bliscy, znajomi oraz on sam, zostając doprowadzonym do ruiny psychicznej i materialnej i będąc człowiekiem niezdolnym do życia w społeczeństwie.
Skutkami przynależności do sekty są: brak wolności i umiejętności samo istnienia.
Dla chrześcijan ważnym kryterium rozpoznania grupy jako sekty jest głoszenie jest głoszenie innej nauki niż ta, którą głosił Jezus Chrystus, a która przekazywana jest przez Kościół.
11 4 11