1. Oblicz Ile gram soli kuchennej i wody aby otrzymać 200g roztworu 15%.
2. Oblicz ile g chlorku magnesu i ile cm³ wody należy przygotować aby otrzymać 500g 1% roztworu.
3.Zawartość soli w wodzie morskiej wynosi 3,5% . Oblicz ile kg soli pozostanie po wyprowadzeniu 200 kg wody

1

Odpowiedzi

2010-04-07T18:03:54+02:00
1
oblicz najpierw masę soli
Cp=ms/mr *100%
ms=Cp*mr/100%
ms=15%*200g/100%
ms=30g
mw=200g-30g=170g
proste?

2
masę MgCl obliczasz jak na górze
i wychodzi 5g.
gęstość wody to ok 1g/cm³
d=m/V
V=m/d
masa wody to 500g-5g=495
V=495g/1g/cm³
V=495cm³
:P

3.
to tak samo jak w poprzednich 2 zadaniach
wychodzi
ms=7kg