Tablica informacyjna w szkole ma wymiary 1,2 m na 2,5 .Nie mieściły się na niej wszystkie informacje potrzebne uczniom ,więc postanowiono zamówić nową tablice .Pierwszy z wymiarów zwiększono o 0,4 m,a drugi o 0,2 .Oblicz,o ile procent zwiększyła się powierzchnia tablicy informacyjnej .Zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T17:32:09+02:00
Pierwszy wymiar zwiększono o 0,4 m zatem ma on teraz 1,2m+0,4m=1,6 m
Drugi wymiar zwiększono o 0,2 m zatem ma on teraz 2,5m+0,2m=2,7 m
Początkowo powierzchnia tablicy informacyjnej miała (liczymy pole prostokąta a więc mnożymy długość razy szerokość) 1,2m*2,5m=3 m²
Teraz po zwiększeniu wymiarów jej pole wynosi 1,6m*2,7m=4,32 m². Różnica w powierzchni wynosi 4,32m²-3m²=1,32m².
Zatem aby obliczyć jaki to procent liczymy jaką część stanowi w stosunku do pierwszego pola i mnożymy przez 100% wtedy
(1,32/3)*100%=(132/300)*100%=44%
Odp. Pole tablicy informacyjnej zwiększyło się o 44% :)P = a*b
1.2 m * 2,5 m = 3 m kwadratowe
1,2 m +0,4 m = 1,6 m
2,5m + o,2 m= 2,7 m
1,6 m * 2,7 m = 4,32 m kwadratowego

3 m kw. ------ 100 proc.
4.32 m kw.-----x

3x= 432 /:3
x=144

144 procent - 100 procent = 44 procent

Odp. Powierzchnia tablicy zwiększyła się o 44 procent. :)
2 5 2
  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T17:33:16+02:00
Pierwszy wymiar zwiększono o 0,4 m zatem ma on teraz 1,2m+0,4m=1,6 m
Drugi wymiar zwiększono o 0,2 m zatem ma on teraz 2,5m+0,2m=2,7 m
Początkowo powierzchnia tablicy informacyjnej miała (liczymy pole prostokąta a więc mnożymy długość razy szerokość) 1,2m*2,5m=3 m²
Teraz po zwiększeniu wymiarów jej pole wynosi 1,6m*2,7m=4,32 m². Różnica w powierzchni wynosi 4,32m²-3m²=1,32m².
Zatem aby obliczyć jaki to procent liczymy jaką część stanowi w stosunku do pierwszego pola i mnożymy przez 100% wtedy
(1,32/3)*100%=(132/300)*100%=44%
Odp. Pole tablicy informacyjnej zwiększyło się o 44%.