Proszę o ułożenie referatu pod tytułem : ,,Różnice kulturowe pomiędzy Polska a Wielką Brytanią" Chodzi aby wybrać kilka świat które są w Polsce i Wielkiej Brytanii i opisać je jak je się obchodzi tu a jak tam jakie są różnice około 4 świąt w Języku angielskim proszę to bardzo ważne będę wdzięczna :)

1

Odpowiedzi

2010-04-08T15:29:16+02:00
Christmas is celebrated differently in Britain than in Poland is Easter.
In the UK Easter is celebrated very differently than in Poland. He bought paint and eggs, but they do not share. There is also the holy food.

Breakfast Easter eats at a restaurant in the city. Houses are decorated with trees with hung up Easter eggs
There Easter isn't the most important holiday. Rather, Thanksgiving, Christmas ...