Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T22:08:04+02:00
MAMA: l.poj/l.mn.
M. mama/mamy
D. mamy/mam
C. mamie/mamom
B. mamę/mamy
N. mamą/mamami
Ms. mamie/mamach
W. mamo!/mamy!

UCZEŃ: l.poj/l.mn.
M. uczeń/uczniowie
D. ucznia/uczniów
C. uczniowi/uczniom
B. ucznia/uczniów
N. uczniem/uczniami
Ms. uczniu/uczniach
W. uczniu!/uczniowie!

BRAT: l.poj/l.mn
M. brat/bracia
D. brata/braci
C. bratu/braciom
B. brata/braci
N. bratem/braćmi
Ms. bracie/braciach
W. bracie!/bracia!
1 5 1
2010-04-09T22:45:39+02:00
Liczba poj./Liczba mn.
Mianownik- mama/mamy
Dopełniacz- mamy/mam
Celownik- mamie/mamom
Biernik- mamy/mam
Narzędnik- mamą/mamami
Miejscownik- mamie/mamach
Wołacz!- mamo!/mamy!

Liczba poj./Liczba mn.
Mianownik- uczeń/uczniowie
Dopełniacz- ucznia/uczniów
Celownik- uczniowi/uczniom
Biernik- ucznia/uczniów
Narzędnik- uczniem/uczniami
Miejscownik- uczniu/uczniach
Wołacz!- uczniu/uczniowie

Liczba poj./Liczba mn.
Mianownik- brat/bracia
Dopełniacz- brata/braci
Celownik- bratu/braciom
Biernik- brata/braci
Narzędnik- bratem/braćmi
Miejscownik- bratu/braciach
Wołacz!- bracie/bracia