Zadanie z Planety nowej 2
ćwiczenie 3 strona 16
uzupełnij zdania,wpisując informacje dotyczące ludności Egiptu.
Kraj zamieszkują głównie.............,wyznawcy.............. W oazach pustyni Libijskiej żyją ..................... a w południowych regionach kraju- czarnoskórzy....................Przyrost naturalny jest.................... i wynosi (promila).średnia gęstość zaludnienia to około .........osób na km 2.istotny wpływ na rozmieszczenie ludności Egiptu ma......................... .Dlatego też w dolinie i delcie nilu mieszka około.....................%ludności,a gęstość zaludnienia wzrasta tam do ...........osób na km 2. Wskaźnik urbanizacji wynosi..............%Największe miasta Egiptu to................i...................

2

Odpowiedzi

2010-04-07T17:38:40+02:00
Głównie Arabowie wyznawcy islamu.
Żyją Berberowie , czarnoskórzy Numijczycy
Jest wysoki i wynosi 16,6 %
Około 83 osób ...
Egiptu ma dostęp do wody słodkiej
Około 98%
Urbanizacji wynosi 43 %
Miasta to Kair i Aleksandria.
48 4 48
2010-04-07T17:39:30+02:00
1.ARABOWIE
2.ISLAMU
3.BERBEROWIE
4.MURZYNI
5.WYSOKI
6. 18 %₀.
7. 79. osób/km².
8.DOSTĘP DO WODY
9. 98 %
10. 1500 osób/km².
11. 42%.
12. KAIR i ALEKSANDRIA
62 4 62