Odpowiedzi

2010-04-07T17:40:15+02:00
These words mean evil.
Słowa te oznaczaja zło.
mam nadzieje ze dobrze
2010-04-07T17:42:00+02:00
1.Ciemność – w potocznym rozumieniu jest to brak dostępu światła widzialnego.
The darkness - in the colloquial meaning of this is lack of access visible light.
2.Koszmar-marzenie senne o treści wywołującej u śniącego uczucie strachu.Zdarzenia, które podczas czuwania powodują powstania uczucia strachu bądź lęku, również podczas śnienia wywołują te emocje.
Nightmare-dream of the content causing the dreamer feeling strachu.Zdarzenia in which, during sleep give rise to feelings of fear or anxiety, including during dreaming, cause these emotions.
3.Przekleństwo wypowiedziane w chwili złości to klątwa, która posiada ogromną moc i niemal zawsze się spełnia.
A curse uttered in a moment of anger is a curse that has enormous power and almost always come true.
4.Hałas – dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu (zbyt głośne) w danym miejscu i czasie, odbierane jako: "bezcelowe, następnie uciążliwe, przykre, dokuczliwe, wreszcie szkodliwe”.
Noise - sound is usually the excessive intensity (too loud) in a given place and time, perceived as "pointless, then annoying, unpleasant, annoying, and finally damaging."


  • Sylu
  • Początkujący
2010-04-07T17:47:43+02:00
Darkness-it is a lack of access to visible light.
Ciemność – jest to brak dostępu światła widzialnego.

A nightmare is a dream, which can cause strong negative emotions. Usually this is through fear.
Koszmar to marzenie , które może powodować silne negatywne emocje . Zazwyczaj jest to przez strach.

Curse is casting a spell on someone uttered at the time of anger.
Klątwa to rzucenie czaru na kogoś wypowiedziane w chwili złości.

Noise is sound that is usually too loud. It is often pointless or sometimes called the man to annoy someone.
Hałas jest to dzwięk, który zazwyczaj jest zbyt głośny. Często jest bezcelowy bądź czasem wywołany przez człowiek aby komuś dokuczyć.