Odpowiedzi

2010-04-07T17:49:48+02:00
Ochrona wód powierzchniowych:
-stosowanie bezściekowych technologii w produkcji przemysłowej,
-zabezpieczanie hałd i wysypisk śmieci,
-oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie osadów ściekowych,
-nie przekraczanie pojemności turystycznej cieków,
-stosowanie kanalizacji w gospodarstwach domoych,
-badania służące w celu kontrolowania stanu wód podziemnych (i nie tylko).

To niektóre sposoby, ale myślę że wystarczy.