Uczeń dodał kilka kropli wskaźnika uniwersalnego do roztworu kwasu solnego.
a) Jaki będzie miał wskaźnik?
b) Co Ci to powie o pH kwasu solnego?
c) Jaki kolor przybierze oranż metylowy w roztworze kwasu solnego?
Następnie uczeń ostrożnie dodawał roztwór wodorotlenku sodu (zasady) do roztworu kwasu solnego.
d) Jak będzie się zmieniać pH mieszaniny w miarę ostrożnego dodawania wodorotlenku sodu?
e) Gdy kwas ( np. kwas solny) reaguje z zasadą ( np. wodorotlenkiem sodu), powstają dwa produkty. jednym z tych produktów jest sól. Uzupełnij schemat reakcji, wpisując w puste miejsce nazwę drugiego produktu:
kwas + zasada --> sól + _______
f) Jaki jest wzór chemiczny tego brakującego produktu?
g) Podaj nazwę i wzór chemiczny soli powstałej w wyniku reakcji kwasu solnego z wodorotlenkiem sodu.
h) Jak się nazywa reakcja pomiędzy kwasem i zasadą?

BARDZO MI TO POTRZEBNE!

1

Odpowiedzi

2010-04-09T14:56:51+02:00
A) czerwony
b) pH jest kwaśne
c) czerwony
d) ulegnie zobojętnieniu
e) woda
f) H₂O
g) HCl + NaOH -> NaCl + H₂O
NaCl, chlorek sodu
h) reakcja zobojętnienia