Zadanie. Przetłumacz zdania na język angielski.

1.Oni nie są naszymi przyjaciułmi.
2.On nie jest moim lekarzem.
3.Ona nie jest moją kuzynką.
4.To nie jest płyta CD.
5.Paweł i Weronika nie są twoimi rodzicami.
6.Jej książka nie jest zielona.
7.Mój brat nie jest ze stanów zjednoczonych.
8.Nasz dziadek i twoja babcia nie są z angli.
9.Długopis nie jest czarny.
10.Oni nie są moimi rodzicami.
11.Twuj nauczyciel nie jest miły.
12.Ty nie jesteś moją kuzynką.
13.Jej syn nie jest piętnastolatkiem.
14.Ja nie jestem smutny.

3

Odpowiedzi

2009-11-02T18:47:30+01:00
1.Oni nie są naszymi przyjaciułmi.
- They aren't our friends.
2.On nie jest moim lekarzem.
- He isn't my doctor.
3.Ona nie jest moją kuzynką.
- She isn't my cousin.
4.To nie jest płyta CD.
- It isn't CD.
5.Paweł i Weronika nie są twoimi rodzicami.
- Pawel i Weronika aren't your parents.
6.Jej książka nie jest zielona.
- Her book isn't green.
7.Mój brat nie jest ze stanów zjednoczonych.
- My brother isn't from USA.
8.Nasz dziadek i twoja babcia nie są z angli.
- Our grandfather and you grandmother aren't from England.
9.Długopis nie jest czarny.
- The pen isn't black.
10.Oni nie są moimi rodzicami.
- They aren't my parents.
11.Twuj nauczyciel nie jest miły.
- Your teacher isn't nice.
12.Ty nie jesteś moją kuzynką.
_You are not my cousin.
13.Jej syn nie jest piętnastolatkiem.
- Her son ins't the fifteen years lod.
14.Ja nie jestem smutny.
- I'm not sad.
2009-11-02T18:49:57+01:00
1.they aren't our friends
2. he isn't my physician
3.she isn't my cousin
4.it isn't CD
5. Paweł and Weronika aren't yours parents
6. she's book isnt green
7.My brother is not from united states.
8.our grandfather and yours grandmother arent from great britain
9.Pen isn;t black
10. they arent my parents
11.yours teacher isn't nice
12. You aren't my cousine
13. her son isn't 15-teen
14. i'm not sad
2009-11-02T19:15:57+01:00
1.They aren't our friends.
2.He isn't my doctor.
3.She isn't my cousin.
4.It isn't CD.
5.Pawel i Weronika aren't your parents.
6.Her book isn't green.
7.My brother isn't from USA.
8.Our grandfather and you grandmother aren't from England.
9.The pen isn't black.
10.They aren't my parents.
11.Your teacher isn't nice.
12.You aren't my cousin.
13.Her son ins't fifteen .
14.I am not sad.