Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T08:45:36+01:00
1. Nauka Marcina Borowicza w szkole w Owczarach, zetknięcie się z rusyfikacją.
2. Egzaminy wstępne do gimnazjum w, Borowicz pobiera korepetycje u profesora Majewskiego.
3. Mieszkanie u „starej Przepiórzycy”, gimnazjum
4. Śmierć matki Borowicza.
5. Utrata zapału do nauki, zbliżenie do Boga.
6. Wakacje Borowicza w Gawronkach
7. Nowe metody rusyfikacyjne pod dyrekcją Kriestoobriadnikowa wraz z inspektorem Zabielskim.
8. Bezwolne poddanie się Marcina naciskowi rusyfikatorów,
9. przyjaźń z inspektorem Zabielskim.

10. Trudności Andrzeja Radka w gimnazjum, możliwość wydalenia ze szkoły
11. Pomoc Marcina Borowicza, nawiązanie przyjaźni.
12. nikczemny występek Marcina.
13. recytacja przez Bernarda Rygiera Reduty Ordona Adama Mickiewicza.
14. spotkania u Mariana Gontali w celu poznawania kultury i literatury polskiej.
15. Miłość Marcina Borowicza do Biruty
16. Ukończenie szkoły, wakacje w Gawronkach.
17. Powrót do Klerykowa, rozpacz Marcina z powodu wyjazdu ukochanej z rodziną w głąb Rosji.
18. Pomocna dłoń Andrzeja Radka.