1.Jakie oprocentowanie w skali rokuproponuje bank,jeżeli lokując kwotę 2000,po roku wypłacisz 2260zł.
2.Rodzina Kowalskich wybrała się na niedzielny spacer. Przez pierwsze pół godziny szli z prędkością 6 km/h, a następnie przyspieszyli do 8km/h i tak maszerowali przez następne 20 minut. Jaką drogę pokonali ?
3.Wyznacz promień koła opisanego na prostokącie o bokach 8 cm i 12 cm.
4.Odległość między dwoma miastami na mapie sporządzonej w skali 1:30000 wynosiła 4 cm. Jaka ta odległość była w rzeczywistości ?
5.Miejscem zerowym funkcji liniowej jest liczba 3, a wykres przecina oś y w punkcie (0,-9). Wyznacz wzór tej funkcji.
6.Buty przed obniżką kosztowały 250 zł , a po obniżce 175 zł. Ile procent wyniosła obniżka ?
7.Spakowano puszki do 15 kartonów po 12 puszek w każdym. Ile byłoby potrzebnych kartonów gdyby do jednego można było spakować po 20 puszek ?
8.Paweł zabrał do szkoły dwie bułki po 20 gr i 8 dag wędliny. Za całość zapłacił 2,16 zł. Ile kosztował 1 kg szynki użytej do bułek ?
9.Wyznacz obwód koła o polu 36Pi cm2. Wynik podaj z dokładnością do 0,1 , za Pi przyjmij 3,14.

2

Odpowiedzi

2010-04-07T17:54:46+02:00
1.
2260/2000=1.13
Odp:13%
2.
0.5*6+1/3*8=3+2+2/3=5+2/3[km]
3.
8/2=4[cm]
4.
4*30000=120000[cm]
120000cm=1.2km
5.nie wiem
6.
250-175=75
75/250=0.3
0.3=30%
7.
15*12/20=180/20=9
8.
2.16-0.20*2=2.16-0.40=1.76
1.76/8=0.22
0.22*100=22
Odp:Wędlina kosztowała 22zł za kg.
9.
√36=6
2π6=6.28*6=37.68
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T18:20:20+02:00
1.
2260zł - 2000zł = 260zł
2000zł - 100%
260zł - p%
p = 260zł/2000zł * 100% = 13%

2.
t₁ = 0,5h
V₁ = 6km/h
t₂ = 0,3h
V₂ = 8km/h
s = ?
s = s₁ + s₂
s = V*t
s₁ = 0,5h * 6km/h = 3km
s₂ = 0,3h * 8km/h = 2,4km
s = 3km + 2,4km = 5,4km

3.
r = ?
r = 1/2 p (przekatna)
p² = 8² + 12² = 64 + 144 = 208
p ≈ 14,4
r = 7,2

4.
skala 1:30000
4 cm na mapie
4cm * 30000 = 120000cm = 1,2km w rzeczywistości

5.
miejscem zerowym jest 3
wykres przecina oś y w punkcie (0,-9)
(rysunek w załączniku)
y = 3x-9
f(x) = 3x-9

6.
250 zł - 175 zł = 75 zł
75zł/250zł * 100% = 30%

7.
15*12 = 180
180/20 = 9

8.
2*20 gr + 0,08w = 2,16 zł
0,4 zł + 0,8w = 2,16zł
0,8w = 2,12zł
8w = 21,2 zł
w = 2,65 zł

9.
P = 36π cm²
r = 6 cm
Obw. = 12π cm ≈ 37,68 cm ≈ 37,7 cm