Zad 1.podaj nazwy pierwiastków chemicznych pochodzące od:
a)nazwy państw,miast lub kontynentów,
b)planet,
c)nazw wywodzących sie z mitologi greckiej,
d)nazwisko sławnych chemików i fizyków
zad 2.rozwiąż logograf:
1.Pierwiastek chemicznych o symbolu Cu.
2.Stan skupienia rtęci w temperaturze pokojowej
3.ma metaliczny połysk,przewodzi prąd elektryczny i ciepło
4.stop miedzi z cynkiem
5.gaz stanowiący około 78% objętościowy powietrza
6.jeden z trzech stanów skupienia
7.proces polegający na zlewaniu klarownej cieczy znad osadu
8.mieszanina gazowa konieczna do zycia
9.związki chemiczne pierwiastków z tlenem
10.jeden z gazów szlachetnych,bedący składnikiem powietrza
zad. 3 podaj wspólne właściwości:
a) tlenu i tlenku węgla (IV)
b)tlenu i wodoru
c) wodoru i tlenku węgla (IV)
d) tlenu i azotu
zad.4 które z wymienionych pierwiastków chemicznych nie są gazami szlachetnymi?
-argon
-tlen
-ksenon
-wodór
-chlor
-arsen
-neon
-magnez
-azot
-hel
zad 5 wyjaśnij,czym są i w jaki sposób powstają
a) kwaśne opady
b) efekt cieplarniany
c) dziura ozonowa
d)smog

1

Odpowiedzi

2010-04-07T17:55:52+02:00
Zad.1
a) German; Polon
b)Uran
c)Pytan; Promet
d)Nobel; Mendelew; Einstein
Zad.2
a)miedź
c)metal
d)mosiądz
e)azot
f)stały, ciekły lub gazowy
g)Dekantacja
h)powietrze
i)tlenki
j)argon
Zad.4
-tlen
-wodór
-chlor
-arsen
-magnez
-azot
Zad.5
kwaśne opady- kwaśne zanieczyszczenia powietrza, które mogą znajdować się w kwaśnym deszczu,ale mogą również występować w postaci kwaśnej mgły lub śniegu.Ich żródłem są zanieczyszczenia atmosfery.
efekt cieplarniany-Podwyższenie temperatury powierzchni Ziemi będące skutkiem zatrzymywania energii słonecznej przez gazy cieplarniane,przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi
dziura ozonowa-Zmniejszenie koncentracji ozonu w ozonosferze,powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.
smog-zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł.
tyle ;p
15 4 15