Przygotuj projekt swojego ulubionego miasta (na całym świecie) i jego 4 charakterystycznych budynków,rzeczy itp. (Oczywiście wszystko po angielsku) Dajcie z załącznikiem i obrazkami do każdego przedmiotu czy budynku. Dajcie też tłumaczenie. To ma wyglądać mniej więcej tak: na środku "My favourite city is .... " A pod spodem 4 obrazki i opisy do nich. Tylko prosze nie za długie!!!!!! :* Z góry dzięki
PS. A tłumaczenie dajcie pod pracą
i Daje naj :)

1

Odpowiedzi

2010-04-07T17:56:27+02:00
My favourite city is London
London – city in the south-east part of Great Britain, the capital city of this state, as well as the capital of England. Put above the Thames, is the second major city of Europe (all over Moscow, in front of Paris), it is also one of major cities of world both in the scale of very city as well as the urbanized area. Number of London residents (within the limits of so-called Greater London) amounts to the c 7.6 m (2007) on the area of the 1 607 ² km; entire whereas outer London, including all adjacent cities (from Tonbridge on the south-east for Windsor on the north-west) is counting c 20 m inhabitants (so-called area megalopolis). About 20 % inhabitants come from Asia, Africa and the Caribbean. Contemporary London is the largest financial center of world (from 2006 in front of New York). Here he/she is taking place 30 % of world trading in currencies and 40 % of world trading in Eurobonds. In London situated there are a few hundred banks, the biggest fair in Europe (third on world), populous insurance companies and investment. London is also a huge media centre. The city full of monuments and museums attracts c 30 m tourists annually.
Londyn (ang. London) – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii. Położony nad Tamizą, jest drugim największym miastem Europy (po Moskwie, przed Paryżem), jest także jednym z większych miast świata zarówno w skali samego miasta jak i aglomeracji. Liczba mieszkańców Londynu (w granicach tzw. Greater London) wynosi ok. 7,6 mln (2007) na obszarze 1 607 km²; cała zaś aglomeracja londyńska, łącznie ze wszystkimi przyległymi miastami (od Tonbridge na południowym wschodzie po Windsor na północnym zachodzie) liczy ok. 20 mln mieszkańców (obszar tzw. megalopolis). Około 20% mieszkańców pochodzi z Azji, Afryki i Karaibów. Współczesny Londyn jest największym centrum finansowym świata (od 2006 przed Nowym Jorkiem). Tutaj dokonuje się 30% światowego obrotu walutami i 40% światowego obrotu Euroobligacjami. W Londynie usytuowanych jest kilkaset banków, największa giełda w Europie (trzecia na świecie), liczne towarzystwa ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Londyn jest także ogromnym ośrodkiem medialnym. Miasto pełne zabytków i muzeów przyciąga rocznie ok. 30 mln turystów.

Obrazki są na wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn :) myślę że pomogłam :) i proszę jestem tu nowa i myślę że dostanę naj :)
7 5 7