Odpowiedzi

2009-11-02T18:53:01+01:00
Konstytucja skłąda sie z paragrafów, rozdziałów, praw oraz preambuła jeżeli chodzi o nazwy rozdziałów to są w odpowiedniej kolejności:
-Rzeczpospolita
-WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA
-ŹRÓDŁA PRAWA
-SEJM I SENAT
-PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
-RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
-SAMORZĄD TERYTORIALNY
-sĄDY I TRYVUNAŁY
-ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA
-FINANSE PUBLICZNE
-STANY NDZWYCZAJNE
-ZMIANA KONSTYTUCJI
-PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T18:54:26+01:00
Konstytucja do zbiór najwazniejszych praw. Zawiera przepisy dotyczące ustroju, bezpieczeństwa, sposobu sprawowania władzy (parlament i prezydent, premier i rada ministrów), władzy sądwoniczej, praw i obowiązków obywatela, uchwalaniu budżetu. Jest podstawą prawną dla wszystkich innych praw. Jest dokumentem nadzrędnym.
4 5 4
2009-11-02T18:57:54+01:00
Konstytucja-zbiór podstawowych zasad funkcjonowania państwa, określający zakres działania i strukturę organów władzy oraz podstawowe prawa wolności i obowiązki obywateli. konstytucja posiada również zasadę suwerenności narodów ; zasadę podziału władzy oraz zasadę pluralizmu ;)jeżeli pomogłam to sie ciesze:D