Proszę o szybko pomoc w rozwiązaniu tych zadań:
THE INFINITIVE/-ING FORM:
2.Driving her new car makes Carla happy.
Carla loves...........................................................
3.It's not Emma's fault she's so shy.
Emma can't help...................................................
4.Sam said he would go to the party.
Sam agreed.........................................................
5.Julie sat down and started to cry.
Julie sat down and began..................
6.Joe would prefer to stay in tonight.
Joe would rather.................................................
7.I might see him later.
I may..................................................................
8.He can't wait to go on holiday.
he is looking forward to............................................
9.She didn't want to go to school.
She refused ............................................
10.Dave hates playing rugby.
Dave can't stand..........................................
Jeszcze muszę zrobić zadanie 4 i 5 z ćwiczen ,krtóre znajdują się z załączniku.
Proszę o jak najszybszą pomoc,gdy nie umiem zrobic tych zadan.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T17:46:47+02:00
2 to drive her new car (teoretycznie w tym przykładzie powinno się uznać 2 formy, nie wiem, jak woli twój nauczyciel)
3 being so shy
4 to go to the party
5 to cry
6 stay in tonight
7 see him later
8 going on holiday
9 to go to school
10 playing rugby

(nie widzę załącznika i nie umiem go powiększyć^^")