Zadanie1
Dwie listewki mają łącznie 9 metrów długości.Jedna z nich jest od drugiej dłuższa o 2,4 metrów.
Jaka jest długość każdej z tych odcinków.
zadanie2
Agata jest o 5 lat starsza od swoich braci bliżniaków.Wszyscy troje mają 29 lat.Ile lat ma każdy z nich ?

1

Odpowiedzi

2010-04-07T18:36:56+02:00
Zad 1
x-długość jednej listewki
x+2,4 -długość drugiej listewki
x+x+2,4=9
2x+2=9 I-2,4
2x= 9-2,4
2x=6,6 I:2
x= 3,3
3,3+2,4=5,7
3,3+5,7=9

Zad 2
x-wiek brata
2x-wiek dwóch braci
x+5-wiek Agaty

2x+x+5=29
3x+5=29 I-5
3x=29-5
3x=24 I:3
x=8

8= wiek jednego brata
13=wiek agaty
5 1 5