Odpowiedzi

2010-04-07T17:57:03+02:00
Słownik Poprawnej Polszczyzny to nowoczesny i wiarygodny przewodnik po dobrej polszczyźnie.Uczy, jak pisać oraz mówić poprawnie. Przystępna forma i przejrzysty układ słownika sprawiają, że stanowi on nieocenioną pomoc nie tylko dla dla uczniów. Jest on niezbędny w każdej domowej bibliotece.

Słownik zawiera:

* ponad 12 000 haseł opracowanych na podstawie Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją prof. Andrzeja Markowskiego;
* dwie normy językowe – wzorcową i potoczną;
* liczne komentarze normatywne poświęcone trudniejszym kwestiom językowym;
* osobny blok haseł problemowych, stanowiący samodzielne kompendium językowe (m.in. akcent, anglicyzmy, formy grzecznościowe, interpunkcja, nowe znaczenia wyrazów, odmiana nazw miejscowych);
* indeks pojęć omówionych w hasłach problemowych, ułatwiający korzystanie z nich.
6 4 6