Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2012-09-01T12:38:34+02:00

a)

G=1/R   /*R

GR=1    /:G

R=1/G  

 

B)

B=1/K   /*K

BK=1   /:B

K=1/B  

 

C)

I=U/R   /*R

IR=U   /:I

R=U/I

U=IR

 

D)

p=F/S  /*S

pS=F   /:p

S=F/p

F=Ps

 

e)

d=m/v   /*v

dv=m   /:d

v=m/d

m=dv

 

f)

Q=mg    /:g

Q/g=m  

Q=mg    /:m

g=Q/m

 

g)

V=PH   /:H

V/H=P  

H=V/P  

 

H) P=UI   /:I

P/I=U

P=UI   /:U

I=P/U

 

I)

C=5R/2M   /*2M

C2M=5R   /:5

R=C2M/5

C2M=5R   /:C2

M=5R/2C

 

J)

c=7/2*R/M

cM=7/2*R    /*M

M=7/2*R/c    /:c

cM=7/2*R   /*2

2cM=7R    /:7

R=2cM/7

 

K)

c=4*R/M    /*M

cM=4R    /:c

M=4R/c    /*c

Mc=4R    /:4

R=cM/4

 

L)

c=N*34/M /*M

cM=34N   /:c

M=34N/c

cM=34N   /:34

N=cM/34