Odpowiedzi

2010-04-07T17:59:21+02:00
Moim zdaniem Napoleon I Bonaparte jest zarówno postacią pozytywną jak i negatywną.
Moją tezę wspierają następujące argumenty:

-1796 objął dowództwo armii francuskiej we Włoszech
było to początek wielkiej kariery Napoleona.

- W Maju 1798 Bonaparte opanował Maltę zdobył Egipt i Kair

- 9 -10 listopada 1799 r. Napoleon przeprowadził zamach stanu, posługując się groźbą powstania ludowego, uzyskał władzę nad wojskiem. 10 listopada rozwiązał przy pomocy wojska Radę Pięciuset i zmusił członków rządu do rozwiązania Dyrektoriatu. Przejął całkowitą władzę w państwie, jako pierwszy konsul. Zgodnie ze zmianami konstytucyjnymi miał ją sprawować przez dziesięć lat

- Napoleon podczas swoich rządów w latach 1799-1814 prowadził wojny z trzema koalicjami skupiającymi państwa europejskie. Pokonanym państwom narzucał różnorodne formy zależności od Francji m.in. wielu krajom narzucał konstytucje i prawa, które były zawarte w jego Kodeksie

- Na wieść o klęskach Francuzów w walce z drugą koalicją Napoleon porzucił armię i potajemnie jesienią 1799 r. wrócił do Francji
Nakładał również względem Polaków – obowiązek wystawienia własnej armii i podporządkowania jej strategicznemu dowództwu Napoleona

- 20 październik 1805 wojska francuskie przekroczyły Ren i okrążyły wojska austriackie gdzie Napoleon zmuszał je do kapitulacji

- klęska floty francuskiej pod Trafalgarem w 1805 r. rozwiała nadzieję na szybkie militarne pokonanie Anglii, w związku z czym Napoleon postanowił doprowadzić do ruiny gospodarkę Anglii i w ten sposób zmusić do zaniechania wojny z Francją


- na mocy dekretu z 21.11.1806 r. Napoleon zakazywał Francji wszelkiego handlu z Anglią i zakaz ten narzucił wszędzie tam, dokąd sięgała jego władza i wpływy.

- w 1807 r. Napoleon podjął próbę podporządkowania sobie Portugalii, a w 1808 r. interweniował w Hiszpanii, gdzie usunął z tronu dynastię Burbonów i osadził na tronie swojego brata Józefa

- aby zapewnić wzrost poparcia dla poczynań rządu Napoleon odebrał robotnikom i rzemieślnikom prawo do zrzeszania się oraz ograniczył udział w życiu politycznym

- Napoleon przed rozpoczęciem wojny w Egipcie nominuje się na dowódcę armii wschodniej.

- w 1810 r. Napoleon chcąc ściślej połączyć Austrię z Francją poślubił córkę cesarza austriackiego Marię Luizę

- w grudniu 1804 r. podczas koronacji na króla w katedrze w Notre Dame, której przewodniczył papież Pius VII, Napoleon sam wkłada sobie koronę na głowę i koronuje następnie swoją żonę Józefinę

-W 1812 r. wielka armia pod władzą Napoleona ruszyła na Rosję gdzie poniosła wielką klęskę-pokonała ich zima

- 1815 r. poniósł ostateczną klęskę pod Waterloo

- 5 Maja 1821 zmarł na wyspie św. Heleny gdzie był więziony.

- Napoleon wykończył i scentralizował administrację, pozwolił na powrót emigrantom, zawarł pokój z Kościołem, rowadził równość prawa ,a zewnątrz złamał opór Austrii, pokój w Luneville w 1801 r., zawarł honorowy pokój z Anglią w Amiens w 1802 roku wiele jego praw jest przestrzegane do dziś


Napoleon chciał zjednoczenia Europy, pragnął zrobić to za wszelką cenę i dlatego mu się nie powiodło. Chciał być najwyższym władcą
i chciał całkowitego podporządkowania sobie.
Napoleon dowiódł, że jeden człowiek, który ma dużą siłę przekonywania innych może bardzo dużo zdziałać. Posiadał on wiele cech charakteru, z których można czerpać przykład. Był człowiekiem pracowitym, zatroskanym o losy swoich najbliższych. Napoleon to wybitny wódz, polityk i twórca nowoczesnej armii. Sądzę, że jego działania skierowane na podbój całej Europy pod swoim panowaniem nią były właściwe. Człowiek, który wyzwalał narody, mianował marszałków, królów i książąt, wygrywał liczne bitwy, ten który przez 20 lat kształtował historię Europy, zmarł w osamotnieniu z dala od rodziny, przyjaciół i znajomych. Moim zdaniem wygnanie go na wyspę Świętej Heleny było niesłuszną decyzją, podjętą przez jego wrogów wyłącznie z zazdrości i chęci zemsty. Po tym, co Napoleon zrobił dla Francji, jego rodacy nie powinni zgodzić się na takie postępowanie wobec niego. W pamięci Polaków Napoleon zapisał się jako władca, dzięki któremu po wielu latach zaborów państwo polskie zdołało się odrodzić
1 5 1