A:Hello
B:Hello. Mam na imię Anne. Dzwonię w sprawie organizowanego przez waszą szkołę kursu jezyka angielskiego. Chciałabym wiedzieć kiedy się on rozpoczyna?
A: Kurs rozpoczyna się 10 kwietnia
B:Fine. A ile będzie trwał taki kurs, ponieważ zależy mi na czasie.
A:Kurs trwa miesiąc
B:Ok. A czy organizują państwo jakieś zakwaterowania na czas trwania kursu? Ponieważ ja mieszkam dość daleko.
A: Tak. Niedaleko Szkoły znajduje się mały hotel w którym będzie pani mogła się zatrzymać
B:Fine. A ile kosztuje ten kurs, wraz z zakwaterowaniem?
A:1500 dolarów
B:Ohh.. trochę dużo
A: tak to jest dość dużo ale ma pani pełny dostęp do pomocy naukowych, kursy prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycieli.
B: Dobrze. To ja była bym zainteresowana, i chciałabym się zapisac.
A: Ok. Już panią zapisuję.
B: Dziękuję. Dozobaczenia
A: Dowidzenia


A: Jak Ci miną dzien Anne? Jak wrazenia po zajęciach?
B: Bardzo fajnie było, nauczyciele prowadzący są bardzo sympatyczni, poważnie podchodzą do zajęć. Każde wątpliwości dokładnie tłumacza.
A: A jak uczniowie?
B: Bardzo ciepło mnie przyjęli, są sympatyczni., życzliwi.
A: Zadowolona jestes z kursu?
B: Oczywiście. Miła atmosfera, życzliwi i cierpliwi nauczyciele, uczniowie chętni do pomocy. Jak najbardziej polecam. Ciekawe tematy omawiamy, myślę że, po takim kursie nie będę miała już problemów z językiem.
A: To bardzo dobrze.

Czy mogłby mi to ktoś przetłumaczyć tak dobrze, bo ja mam problem..?:)

2

Odpowiedzi

2010-04-07T18:00:42+02:00
Hello
Hello. My name is Anne. I am calling on your school organized by the English language course. I would like to know when it starts?
Course begins April 10
Fine. And how many will take this course because it depends on my time.
The course lasts months
Ok. And if the state organize any accommodation for the duration of the course? Since I live pretty far away.
Yes. Near School is a small hotel where you will be able to stop
Fine. And how much is the course, together with accommodation?
$ 1,500
Ohh .. a bit much
so this is quite a lot but you have full access to educational aids, courses by qualified teachers.
All right. It's me, I'd be interested, and I'd like to save.
Ok. Even Mrs. write.
Thank you. See you
Goodbye


A: How do you face on Anne? As impressions after school?
B: It was cool, leading teachers are very nice, serious about the course. Any doubt exactly interpreter.
A: And like the disciples?
B: I very warmly received, they are nice., Friendly.
A: Satisfied are you with the course?
B: Of course. Nice atmosphere, friendly and patient teachers, students willing to help. Absolutely recommend. Interesting topics discussed, I think, after this course I will not have no problem with language.
A: It is very good
Nie iwem czy dobrze,ale raczej Tak!!
2010-04-07T18:02:57+02:00
A: Hello
B: Hello. My name is Anne. I am calling on your school organized by the English language course. I would like to know when it starts?
A: The course begins April 10
B: Fine. And how many will take this course because it depends on my time.
A: The course lasts months
B: Ok. And if the state organize any accommodation for the duration of the course? Since I live pretty far away.
A: Yes. Near School is a small hotel
where you will be able to stop
B: Fine. And how much is the course, together with accommodation?
A: $ 1,500
B: Ohh .. a bit much
A: Yes this is quite a lot but you have full access to educational aids, courses by qualified teachers.
B: Well. It's me, I'd be interested, and I'd like to save.
A: Ok. Even Mrs. write.
B: Thank you. See you
A: Bye


A: How do you face on Anne? As impressions after school?
B: It was cool, leading teachers are very nice, serious about the course. Any doubt exactly interpreter.
A: And like the disciples?
B: I very warmly received, they are nice., Friendly.
A: Satisfied are you with the course?
B: Of course. Nice atmosphere, friendly and patient teachers, students willing to help. Absolutely recommend. Interesting topics discussed, I think, after this course I will not have no problem with language.
A: It is very good.