Podany mamy fragment biosyntezy białka
musimy przeanalizować rysunek i wykonać 6 poleceń:
1.wyjaśnij gdzie na terenie komórki odbywa się przedstawiony proces
2.wyjaśnij co się dzieje w trakcie tego procesu podczas etapów 1,2,3
3.określ,skąd pochodzi energia zużywana podczas etapu 1.
4.wyjaśnij, w jaki sposób zasady A i U oraz C iG łączą sie podczas trwania etapu 2
5.podaj nazwe wiązania chemicznego, które powstaje podczas procesu 3
6. określ, jakie są dalsze losy cząsteczek zsyntetyzowanych podczas opisywanego procesu
wszystko jasno i czytelnie na obrazku

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T20:16:14+01:00
1. Proces zachodzi w rybosomach, zbudowanych z dwóch podjednostek małej i dużej. Rybosmy w zależności od tego, synteza jakich białek w nich zachodzi. jesli są to białka, które nie beda transportowane na zewnatrz komórki, to do ich syntezy służą rybosomy swobodnie pływajace w cytoplaźmie. Jesli natomiast chodzi o białka, które są transportowane na zewnatrz komórki to ich syntezą zajmuja się rybosomy związane z siateczka endoplazmatyczną.
2.

Podczas etpau 1 zwanym aktywacją dochodzi do reakji powstania wiązania estrowego pomiedzy grupą 2' lub 3' hydroksylową rybozy na końcy t-RNA a grupą karboksylową aminokwasu i powstaje aminoacylo-tRNA. proces ten jest wazny z dwóch powodów po pierwsze okreslony tRNA przłącza okreslony aminokwas zgodny z kodowaniem na pętli antykodonowej czyli prowadzi to do właściwego odczytania kodu genetycznego, a po drugie ponieważ tworzenie wiązania peptydowego pomiedzy aminokwasami jest procesem termodynamicznie niekorzystym więc aminokwasy muszą zostać najpierw zaaktywowane co własnie nastepuje podczas przyłączenia aminokwasu do tRNA.

Podczas etapu 2 zwanego elongacją, do kolejnych kodonów są przyłączane petle antykodonowe aminoacylo-tRNA, reakcja ta jest katalizowana przez syntazy aminoacylo-tRNA. Po przyłączeniu petli antykodonowej do kodonu rybosom przesuwa sie o jeden kodon dalej.

Podczas etapu 3 powstaje wiązanie peptydowe pomiedzy grupą karboksylową aminokwasu znajdujacego się w miejscu P rybosomu a grupa aminową znajdującą się w miejscu A rybosomu, przeniesienie to nastepuje w miejscy rybosomu zwanym centrum peptydylotransferazowym. Podczas tej reakcji najpierw powstaje tetraedryczny związek posredni a dopeiro potem właściwe wiązanie peptydowe miedzy aminokwasami.

zad.3
energoa potzrebna do powstania aminoacylo-tRNA pochodzi z dwóch wysokoenergetycznych wiązań fosforanowych ATP z którego po rekacji powstaje AMP

zad.4

Pary zasad azotowych łączą się ze soba w zgodzie z zasadą komplementarności zasac tzn A łączy się z U (czy U z A) dwoma wiązaniami wodorowymi a G z C (czC z G) trzema wiązaniami wodorowymi.

zad5
wiązanie peptydowe
zad.6
Podczas tego procesu zwanego translają powstają białka, które mogą zostawac w komórce gdzie moga wchodzic w skład jadra czy cytoszkieletu a takze pełnić funkcję enzymów wewnatrzkomórkowych. Białka tez mogą zostać odtransportowane przez siateczke endoplazmatyczna na zewnątrz komórki, i pełnić funkcje hormonów, białek wydzielniczych czy enzymów np. lizosomalnych.


jakby były jakię spytanka prosze pisac!!!!!!!!!!!
4 5 4