1.At the railway information desk ask the trains to bristol. You want to get there quickly.

2.You want to use your broother's suit/ your sister's dress. Ask ho=im for permission and explain why you need it.

3.Apologise to your mother. You won't be able to help her with the housework. What might she say?

4.Your friend is ill. Offer to do the shopping for him/her.

5.You want to park your car in front of your neighbour's house. Ask him/ her for permission.

6.Thank the man who helped you to carry your suitcase. How can he react to your thanks?

7.Your best friend has broken his/her leg and is very unhappy. Advise him/her want to do.

8.Apologise your neighbours for demaging their gate with your car. Offer a way you will compensate for it.

9.You want to buy a present for you grandmother.. takl to a shop assistant.

10.A foreigner who is staying in your town for three days wants your advice as to what he should see.

11.You are wondering why your friend didn't come to your brighday party. Guess the reason.

12.Book rooms in a hotel for a group of american tourists who like comfort and for whom money is not a problem.

13.Your father is driving too fast. Warn him about possible dangers.

14.Apologise your friend for losing his/her dictionary.

15.A woman on the bus looks very pale. Offer to open the window.

16.Your brother had an appointment with a dentist yesterday byt he went to the cinema instead. Comment upon this.

17.You are in a town you do not know and you need to find a petrol station. Ask someone in yhe street.

18.A friend dropped in on you dog on the train. Ask the railway clerk at the information desk what you should do.

19.In a department store you want to find a toilet. Ask somebody.

20.You are a shop assistant. Answer all the questions asked by a customer.

21.You are in a museum and you do not know how long it is open. Ask an attendant.

22.Your uncle from the ststes is coming for a week. Offer to show him your town.

23.Order lunch in a snack bar.

24.Buy a ticket to cracow. Specify what kind of ticket you want.

25.You are wondering why kate is going out with tom. Guess.

26.You have fecer sore throat some other symptoms of a cold. Call a doctor and make an appointment.

27.You are going away with your friend. Phone him to arrange your meeting at the ststion.

28.You are late for your physics lesson. Think up some excuses.

29.Discuss the weather with your neighbour whom you meet in the street.

30.You want to fly to tokyo.ask about connections, princes, classes and book a seat.

31.Phone the theatre box and book two tickets for tonight. Specify the details.

32.You are the grocer's. Buy some basic items for the weekend.

33.You are at the bank. Exchange some pounds for dollars.

34.You are hotel receptionst. A new guest has just arrived. Welcome him. Ask him name etc. give him the key.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T18:04:27+02:00
1.At w informacji kolejowej zwrócić się do pociągów do Bristolu. Chcesz tam dotrzeć szybko. 2.You chcesz używać broother garnitur / twojej siostry sukienka. Zapytaj ho im = o pozwolenie i wyjaśnić, dlaczego jest to potrzebne. 3.Apologise do swojej matki. Nie będzie w stanie pomóc jej w pracach domowych. Co ona może powiedzieć? Przyjaciela 4.Your jest chora. Oferta na zakupy do niego. 5.You chcesz zaparkować samochód przed domu bliźniego twego. Zapytać go o pozwolenie. 6.Thank człowiek, który pomógł ci nieść walizkę. Jak on może zareagować na twoje podziękowania? 7.Your najlepszy przyjaciel złamał jej nogę i jest bardzo nieszczęśliwy. Doradzają jej chcą robić. 8.Apologise sąsiadów do demaging ich bramy z samochodu. Oferta sposób można to zrekompensować. 9.You chcesz kupić prezent dla Ciebie babcia .. takl do ekspedientki w sklepie. 10.A cudzoziemca, który przebywa w twoim mieście przez trzy dni chce waszą radą, co powinien zobaczyć. 11.You zastanawiają się, dlaczego twój przyjaciel nie przyszedł do strony brighday. Odgadnąć przyczyny. 12.Book pokoje w hotelu dla grupy amerykańskich turystów, którzy lubią wygodę i dla których pieniądze nie są problemem. Ojca 13.Your prowadzi za szybko. Go ostrzec o ewentualnym niebezpieczeństwie. 14.Apologise znajomego do utraty swojego słownika. 14.Apologise znajomego do utraty swojego słownika. 15.A kobieta w autobusie wygląda bardzo blado. Oferta, aby otworzyć okno. Brat 16.Your miał spotkanie z dentystą byt wczoraj poszedł do kina zamiast. Komentarz na podstawie tego. 17.You są w mieście, nie wiesz i musisz znaleźć stację benzynową. Poprosić kogoś w yhe ulicy.18.A przyjaciel spadł na ciebie pies w pociągu. Zwrócić się do urzędnika kolejowego w punkcie informacyjnym, co należy zrobić. 19.In sklepie chcesz znaleźć toaletę. Poprosić kogoś. 20.You są ekspedientki w sklepie. Odpowiedzieć na wszystkie pytania zadawane przez klientów. 21.You są w muzeum i nie wiem, jak długo jest otwarty. Zwrócić się z opiekunem.wujek 22.Your z ststes idzie przez tydzień. Oferta, aby pokazać mu swoje miasto. Lunch 23.Order w bufecie. 24.Buy bilet do Krakowa. Określić, jaki rodzaj biletu chcesz. 25.You zastanawiasz się dlaczego Kate wychodzi z tom. Guess. 26.You mieć fecer ból gardła inne objawy przeziębienia. Wezwać lekarza i umówić się na spotkanie. 27.You są wyjeżdża z przyjacielem. Telefon mu zorganizować spotkanie w ststion.28.You są późno na lekcji fizyki. Wymyśl kilka wymówek. 29.Discuss pogody z sąsiadem, których spotkacie na ulicy. 30.You chce lecieć do tokyo.ask o połączeniach, książąt, klasy i zarezerwować miejsce. 31.Phone polu teatru i zarezerwuj dwa biletów na dzisiejszy wieczór. Określa szczegóły. 32.You są sklep spożywczy. Kupić podstawowe artykuły na weekend.33.You są w banku. Wymiany niektórych funtów za dolary. 34.You są receptionst hotel. Nowy według właśnie przyjechał. Witamy go. Zapytaj go itp. nazwę dać mu klucz.