Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-02T19:18:46+01:00
Hmm wydaje mi się że chodzi tu o złoto choć kamień filozoficzny miał zamieniać też w srebro...
podaje właściwości złota :
Złoto, Au, aurum, pierwiastek chemiczny należący do grupy 11 w 6 okresie układu okresowego, liczba atomowa 79, masa atomowa 197,0. Znane są jego 32 izotopy, w tym 1 trwały: 197Au. W przyrodzie złoto występuje w stanie rodzimym oraz w minerałach: kalawerycie AuTe₂, krenerycie (Au, Ag)Te₂, sylwanicie (Au, Ag)Te₄ i in. Towarzyszy także rudom niektórych metali, głównie miedzi i srebra.

Złoto jest żółtym, błyszczącym, miękkim, kowalnym i ciągliwym metalem (można otrzymać folie złota o grubości 1 nm), o gęstości 19,3 g/cm3, temperatura topnienia 1064°C. Bardzo dobrze przewodzi prąd i ciepło. W związkach chemicznych występuje na I i III stopniu utlenienia, sporadycznie także na V i VII.

Jest mało aktywne chemicznie, w temperaturze pokojowej wykazuje odporność na działanie większości kwasów. Roztwarza się w wodzie królewskiej i in. mieszaninach niektórych kwasów oraz w roztworze cyjanku potasu (w obecności utleniaczy). Z rtęcią tworzy amalgamat. Silnie ogrzane ulega działaniu chloru i fluoru.

Do ważniejszych związków złota należą: AuCl, Au₂S, AuCl₃, Au(OH)₃, Au₂O₃, Au₂S₃, HAuCl₄, AuCN, AuF₅, AuF₇. Tworzy liczne związki kompleksowe, np. Na[Au(CN)₂], K[AuCl₄], K[AuF₆].

To chyba wszystko :P
2 5 2