Zad 1. Wyznacz wartość funkcji ƒ (x) = -x² + 3x - 2 dla argumentu
x + √3 + 2.


Zadanie 2. Rozwiąż nierówność ½ |x + 4| ≤ 5.

Zadanie 3. Wykaż, że liczba
4√3
_____ - 2√3 jest liczbą wymierną .
√3 – 1

Zadanie 4. Rozwiąż równanie 2x - 4
_______ = ⅓.
x + 3


Piszcie obliczenia ! :) Dam naj .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T13:39:17+02:00
2. 1/2(x+4) ≤ 5.
1/2x +2 ≤ 5.
1/2x ≤ 5-2
1/2x ≤ 3 /*2
x ≤ 6