Potrzebuję 10 intencji które wymawia kapłan podczas Liturgii Męki Pańskiej, szukałam w internecie ( a umiem dobrze szukać ) ale niestety bezskutecznie.
Jeśli ktoś może jest ministrantem lub służbą duchowną w kościele, a nawet zwykłym uczniem proszę o pomoc ;)

2

Odpowiedzi

2010-04-07T18:07:45+02:00
1. za Kosciol
2. o jedność chrześcijan
3. za zmarlych
4. za katechumenow
5. za niewierzacych
6. za zmarlych
7. za papieza
8. za kaplanow
9. za Żydów
10. za nas samych

Kolejność na pewno nie jest tak ale wszystko powinno być.
Pozdrawiam
PS nie jestem ani ministrantem ani sluzba duchowna w kosciele
Na religii bylo
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T18:10:45+02:00
I. Za Kościół święty


Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży: niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca wszechmogącego.

II. Za papieża
Módlmy się za naszego papieża Jana Pawła II; niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym.

III. Za wszystkie stany Kościoła

Módlmy się za naszego biskupa N., za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny.

IV. Za katechumenów
Módlmy się za katechumenów: niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

V. O jedność chrześcijan

Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa: niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy, niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele.

VI. Za Żydów

Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu.

VII. Za niewierzących w Chrystusa

Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnieni światłem Ducha Świętego, mogli wkroczyć na drogę zbawienia.

VIII. Za niewierzących w Boga

Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga.

IX. Za rządzących państwami

Módlmy się za wszystkich rządzących państwami: niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju.

X. Za strapionych i cierpiących

Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem.

***
Mam nadzieję, że Ci pomogłam ;)