Zad 1
Napisz krótki tekst na jeden z podanych tematów:
A sport,a film, a school subject, miusic
Prosił bym o sporcie.
Zad 2
Napisz nowy dialog , używając wyrażeń z ćw. 8 i tych podanych niżej:
Tu wymienie z ćw 8 : See you them,How about, I'm free on, What about you, come round,How about.
A tu z zadania 3 : listen to CDs Friday evning,going to a party Sunday evning at 7 o'clock.

3

Odpowiedzi

2009-11-02T18:56:18+01:00
Zad 1

Sport rozwinął się już w starożytnym egipt. Wtedy tamtejsze dzieci bawiły się w zabawy będące kolebką dzisiejszych gier. Obecnie jest wiele dyscyplin sportowych, a w każdych z nich organizowane są mistrzostwa. Moim ulubionym sportem jest ..... , ponieważ kocham jego zasady i przebieg akcji

Sport developed in ancient egypt. Then the rustic children played in the game as a cradle of modern games. Currently, there are many sports, and all of them are organized championship. My favorite sport is ...(wstaw swój ulubiony sport).. Because I love the rules and the plot of this.

drugiego niestety nie wiem ;(
4 3 4
2009-11-02T19:05:23+01:00
-HI!
-HI!
- Are you free on Saturdays morning?
-NO, I`m not.
-Ohh...How about Sunday?
-Oh no. I`m free on Friday. What about you?
-Ok. Come round to my house at 3.00 p.m.
- See you them. Bye!
-BYe!
2009-11-02T19:12:32+01:00
Hello!
Hi! Do you want go to the cinema on Friday?
Oh. ok I'm free on Friday,but I don't like watching movies. What about going to the sport centre?
Oh, I'd love to come round to the school at 6 pm
Ok see you them
Bye!