FULL PKT +50 ZA NAJLEPSZĄ ODP!! specjalnie zabuliłem za te cholerne punkty żebym mógł wybrać osobę która najlepiej zadania te rozwiąże i dać jej 50PKT, Wiec BŁAGAM o pomoc i rozwiązanie zadań .Dodaję link i załącznik do obrazka

http://zadane.pl/files/104169.png
zadań jest 30 z chemii na poziomie gim.
Proszę pobrać, otworzyć i powiększyć! IM BARDZIEJ POWIĘKSZONE TYM WYRAŹNIEJSZE

błagam jeszcze raz o rozwiązanie zadań.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T20:08:25+02:00
Rozumiem, że wykreślonych nie robić?

2.
C3H7OH
C4H9OH
C5H11OH

3.
C5H11OH

mC = 12*5 = 60u
mH = 1*12 = 12u
mO = 1*16= 16u

mC5H11OH = 88u

WĘGIEL

100% - 88u
x% - 60u
x = 68%

WODÓR

100% - 88u
x% - 12u
x = 14%

Tlen

100% - 88u
x% - 16u
x = 18%

4.
60u - masa całego alkoholu
masa grupy hydroksylowej - 17u

60u - 17u = 43u

43/12 = 3 z resztą
dzięki powyższemu działaniu wiemy, że będziemy mieć 3 atomy węgla, tak więc wzór alkoholu to:

C3H7OH

spr. 12*3+7+16+1= 36+7+17 = 60

5.
C3H7OH + 3O2 = 3CO + 4H2O
C2H5OH + O2 = 2C + 3H2O
C4H9OH + 6O2 = 4CO2 + 5H2O

6.
PROPANOTRIOL
C3H5(OH)3

mC = 12*3=36u
mH = 8u
nO=16*3=48u

mC3H5(OH)3= 92u

WĘGIEL

100% - 92u
x% - 36u
x = 39%

WODÓR

100% - 92u
x% - 8u
x = 9%

TLEN

100% - 92u
x% - 48u
x = 52%

ETANODIOL

C2H4(OH)2

mC = 12*2=24u
mH = 6u
nO=16*2=32u

mC2H4(OH)2= 62u

WĘGIEL

100% - 62u
x% - 24u
x = 39%

WODÓR

100% - 62u
x% - 6u
x = 10%

TLEN

100% - 62u
x% - 32u
x = 51%

7.
PROPANOTRIOL - gliceryna
ETANODIOL - glikol

wzory w załączniku

8.
F - analiza
G - azotan

9.
należy do obu substancji dodać np. oranżu metylowego

Obserwacje:
probówka z kwasem mrówkowym przyjmuje barwę mocniejszą niż w probówce z kw. octowym (w obu przypadkach czerwoną)

Wnioski:
Kwas mrówkowy jest kwasem mocniejszym

10. nie widać danych

11.
Obserwacje:
wydziela się bezbarwny gaz
Wnioski:
Sód reaguje z kwasem octowym, w reakcji wydzieli się wodór

2Na + 2CH3COOH = 2CH3COONa + H2

12.

Do probówki z kwasem dodać wodorotlenek

Obserwacje:
zajdzie gwałtowna reakcja

Wnioski:
Kwas octowy reaguje z zasadą sodową

CH3COOH + NaOH = CH3COONa + H2O


13.

I ROZTWÓR

100g - 6g
200g - x
x = 12g - substancji w roztworze

II ROZTWÓR

10g - 100g
10g - substancji w roztworze

III ROZTWÓR (po zmieszaniu)

mR = 100g + 200g = 300g

mS = 12g + 10g = 22g

300g - 22g
100g - x
x = 7,3%

Odp. Stężenie wynosi 7,3%

14.
CH3COOH

mC = 2*12=24u
mH = 4u
mO = 32u

mCH3COOH= 60u

WĘGIEL

100% - 60u
x - 24u
x = 40%

WODÓR
100% - 60u
x - 4u
x = 6,6%

TLEN

100% - 60u
x - 32u
x = 53,3%

15.
Obserwacje:
Woda bromowa odbarwia się
Wnioski:
Kwas oleinowy to kwas nienasycony, podczas reakcji pęka wiązanie podwójne

16.
1. w wodzie
2. czerwony
3. dysocjacji

17.
należy do obu substancji dodać np. oranżu metylowego

Obserwacje:
probówka z kwasem mrówkowym przyjmuje barwę mocniejszą niż w probówce z kw. octowym (w obu przypadkach czerwoną)

Wnioski:
próbówka o mocniejszej barwie to kwas mrówkowy


18.
schemat w załączniku

Obserwacje:
Wydziela się bezbarwny gaz

Wniosek:
Wydziela się wodór - reakcja zachodzi

19.
2HCOOH + Ca = (HCOO)2Ca + H2
2HCOO- + 2H- + Ca = 2HCOO- + Ca2+

mrówczan wapnia

2HCOOH + 2Na = 2HCOONa + H2
2HCOO- + 2H- + 2Na = 2HCOO- + 2Na+

mrówczan sodu

2CH3COOH + Ca = (CH3COO)2Ca + H2
2CH3COO- + 2H- + Ca = 2CH3COO- + Ca2+

octan wapnia

2CH3COOH + 2Na = 2CH3COONa + H2
2CH3COO- + 2H- + 2Na = 2CH3COO- + 2Na+

octan sodu

20.
estryfikacja

C2H5COOH + CH3OH = C2H5COOCH3 + H2O

22.

Obserwacje:
Lakmus barwi się na czerwono
Wnioski:
Badany roztwór ma odczyn obojętny

25.

fermentacja

26.

CH3COOH + NaOH = CH3COONa + H2O

60g - 40g
x - 100g
x = 150g

Odp. Przereaguje 150g kwasu

28.

100g - 42g
500g - x
x = 210g

Odp. W roztworze znajduje się 210g substancji

29.

masa grupy karboksylowej - 45u

88-45 = 43

43:12 = 3

C3H7COOH

spr.

36+7+12+32+1 = 88

Odp. Jest to kwas butanowy


1 5 1