Odpowiedzi

2010-04-07T18:09:43+02:00
1. postanowienia Sejmu Wielkiego, Czteroletniego:
- udział 24 przedstawicieli miast w Sejmie, ale tylko z głosem doradczym
- powstaje samorząd w miastach (tzw. miejski)
- mieszczanie będą mogli nabywać dobra ziemskie
- nietykalność osobista (wolność osobista mieszczan)
2. postanowienia Konstytucji 3 Maja:
- Polska monarchią dziedziczną
- zniesiono liberum veto i wolną elekcję
- trójpodział władzy
- władza ustawodawcza w rękach sejmu, który miał 2 izby, w izbie poselskiej 204 posłów, a w senacie 132 senatorów
18 4 18
2010-04-07T18:21:47+02:00
Konstytucja 3 maja:
*król stał na czele władzy wykonawczej
*Sejm był dwuizbowym organem dzielącym się na izbę poselską oraz izbę wyższ senat
*uchwalenie podatku dochodowego
*zwiększenie liczby wojska do 100 tys

Sejm wielki:
*uchwalenie konstytucji
*pozbawenie praw politycznych szlachty bez majątków ziemskich"gołoty"
*nietykalność osobista mieszczan
*zasada nie podzielnosci ziem polskich
12 4 12