Zad.1Wykonaj redukcje wyrazów podobnych:
a)x+2x+3x+4x+5x+6x
b)4y-2y+3y-8y+2y-4y
c)3m+2m+m-m-2m-4m
d)a²-4a²+3a²-2a²+4a²-a²
e) 1/3 mn-2/3 mn+1i 2/3 mn -4/3 mn
f)4a+2b-5a-7b+8a+3b

zad.2Wykonaj redukcje wyrazów podobnych:
a)-x²-x+4x-5x²-0,3x
b)-⅛x²-8z+0,125x²+8z+0,8x²y-3-4/5x²y
zad3.
Wykonaj redukcje wyrazów podobnych:
a)-2a+b-a-2b+3a
b)-ab+b²+3ab-2ab
c)2/3x+1/3y+2i 1/3x-1/3y
d)15xy-4x+8y-6xy+5x-xy
e)0,2x²-2y+1,8x²+4,3y-x
f)-¼m+⅛n-⅛m+0,375m

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T18:28:19+02:00
A)x+2x+3x+4x+5x+6x=21x
b)4y-2y+3y-8y+2y-4y=-5y
c)3m+2m+m-m-2m-4m=-m
d)a²-4a²+3a²-2a²+4a²-a²=a²
e) 1/3 mn-2/3 mn+1i 2/3 mn -4/3 mn= 0
f)4a+2b-5a-7b+8a+3b=7a-2b

a)-x²-x+4x-5x²-0,3x=-6x²+2,7x
b)-⅛x²-8z+0,125x²+8z+0,8x²y-3-4/5x²y==-3

a)-2a+b-a-2b+3a=-b
b)-ab+b²+3ab-2ab=b²
c)2/3x+1/3y+2i 1/3x-1/3y=3x
d)15xy-4x+8y-6xy+5x-xy=8xy+x+8y
e)0,2x²-2y+1,8x²+4,3y-x=2x²2,3y
f)-¼m+⅛n-⅛m+0,375m=1/8n