1.uzupełnij tekst pod opisem doświadczenia.
W naczyniu z wodnym roztworem chlorku bizmutu(III) zanurzono dwie elektrody węglowe,które połączono z baterią.Po zakończeniu doświadczenia stwierdzono,że w katodzie(K minus)wydzielił się metaliczny bizmut,a na anodzie(A+)chlor.Równanie reakcji dysocjacji jonowejc chlorku bizmutu(III) ma postać:
..........................................................................
Dodatnie jony........,czyli................wędrują do elektrody.......
......,czyli katody.......................Cl-,czyli aniony,wędrują do elektrody........,czyli...............
Równanie reakcji na elektrodach:
K(-):...........+...............------Bi⁰
A(+)...........-...............------Cl₂⁰

Na postawie równań reakcji na elektronach można stwierdzi,że na elektrodzie ujemnej,czyli...........wydziela się..............,a na elektrodzie dodatniej,czyli...........wydziela się.....................

1

Odpowiedzi

2010-04-07T19:04:36+02:00
Dodatnie jony bizmutu czyli kationy wędrują do elektrody ujemnej,czyli katody. Jony ujemne Cl-,czyli aniony,wędrują do elektrody dodatniej ,czyli anody.
Równanie reakcji na elektrodach:
K(-): Bi(3+) + 3e(-) → Bi⁰
A(+): 3Cl(-) - 3e(-) →Cl₂⁰
Na postawie równań reakcji na elektronach można stwierdzi,że na elektrodzie ujemnej,czyli katodzie.wydziela się bizmut ,a na elektrodzie dodatniej,czyli anodzie wydziela się chlor.
2 5 2