Łatwe 2 zadania:

1) 3 szkoły zorganizowały wspólne zawody sportowe. Pierwsza szkoła wystawiła o 25% uczniów więcej niż druga, a druga o 4 osoby więcej niż trzecia. Szkoły druga i trzecia wystawiły łącznie o 20 uczniów więcej niż pierwsza. Ilu uczniów z każdej szkoły wzięło udział w zawodach?

2)W wyborach na prezydenta ZOO startowało 4 kandydatów. Okazało się, że:

1) Lew uzyskał poparcie o 6 punktów procentowych większe niż Wielbłąd
2) Zebra uzyskała 12-punktową przewagę nad Lisem
3) Lew i Wielbłąd uzyskali razem o 40 punktów procentowych mniejsze poparcie niż Zebra i Lis

Podaj (w procentach) wynik głosowania.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T18:19:14+02:00
Zad1.
x-liczba uczniów II szkoły
x+25%*x- I szk.
x-4 -III szk.

X+X-4=x+25%*x+20
2x-x-0.25x=20+4
0.75x=24 |:0.75
x=32 --- lizba II szk.
X+25%*x=32+8=40---liczba I szk.
x-4=32-4=28 ---liczba III szk.


Zad2). niestety nie wiem