Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T18:26:25+02:00
1.Napisz wzór i podaj nazwę systematyczną kwasu zawierającego
7 atomów węgla w cząsteczce.
C₆H₁₃COOH - heptanowy

2.Napisz równanie reakcji spalania całkowitego kwasu propanowego.
2C₂H₅COOH + 7O₂ →6CO₂ + 6H₂O

3.Zapisz równanie reakcji kwasu masłowego z:
a)zasadą sodową
C₃H₇COOH +NaOH → C₃H₇COONa + H₂O

b)magnezem
2C₃H₇COOH + Mg → (C₃H₇COO)₂Mg + H₂