Odpowiedzi

2010-04-07T18:58:27+02:00
Przywilej jedlneńsko-krakowski.
nadany przez Wladysława Jagiełłę. Treść przywileju została sformułowana w Brześciu Kujawskim w 1425 roku. Nadanie przywileju nastąpiło w Jedlni w 1430 roku, a w 1433 roku w Krakowie nastąpiło jego potwierdzenie.