1)W 240 g rozpuszczono 60g soli kuchennej . Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.
2)Oblicz,ile gramów soli potrzeba do przygotowania 250g roztworu o stężeniu 7%
3)Oblicz,gramów cukru otrzyma się po odparowaniu do sucha 50g 15-procentowego roztworu.
4)Oblicz,ile gramów chlorku sodu i ilu gramów wody należy użyć,aby otrzymać 250g roztworu 5 - procentowego
5)Oblicz,ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania 1000cm³ 7-procentowego roztworu o gęstości 1,115g/cm³Proszę o Obliczenia .... Dziękuje

1

Odpowiedzi

2010-04-07T18:19:11+02:00
Zad 1
Dane:
ms= 60g
mr=240g
wzór: Cp = ms/mr * 100%
Cp= 60/240 * 100% = 25 %

Zad 2
mr=250g
Cp=7%
Cp=ms/mr * 100% / mr
Cp * mr = ms * 100% / 100%
ms= Cp* mr/ 100%
ms= 17,5 g

Zad 3
mr=50g
Cp=15%
ms=?
Cp= ms/mr * 100% / mr
Cp * mr = ms * 100% // 100%
ms= cp* mr /100%
ms= 15% * 50g / 100% = 22,5 g

Zad 4
mr=250g
Cp=5%
ms=?
m.rozpuszczalnika(wody) =?
Cp=ms/mr *100% /mr
Cp*mr=ms*100% //100%
ms= Cp*mr/100%
ms=5% * 250g / 100% = 12,5 g

aby obliczyć masę rozpuszczalnika musisz odjąć masę substancji od masy roztworu
250 - 12,5 = 237,5 g

Zad 5
d=1,115g/cm3 = 1115 g/dm3
V= 1000 cm3 = 1 dm3 (mnie uczyli żeby zawsze na dm3 zamieniać )
Cp= 7%
d= m/v /*V
d*V=m
m=d * V
mr= 1115 * 1= 1115 g

za pomocą wzoru na stężenie obliczamy masę substancji
ms = Cp* mr /100%
ms= 7% * 1115 / 100% = 78,05 :))

Proszę :))
2 3 2