1) Rozwiąż krzyżówkę. Odczytaj i wyjaśnij Hasło . ;]


1. ....... ludowe w Atenach- odpowiednik współczesnego paramentu
2. Jedna z izb parlamentu w Polsce .
3. Polski odpowiednik łacińskiego pojęcia republika .
4. Urzędnik rzymski który reprezentował interesy ludzi biednych.
5. Zorganizowana akcja, w której osoby uprawnione głosują na różnych kandydatów .
6. Wysoki urzędnik w Rzymie obecnie przedstawiciel państwa za granicą .
7. W Atenach pozbawione prawa głosu.
8. Radni stanowią władzę
9. Zasiadają w nim senatorowie .

ProszĘ O POMOC Z GÓRY dzięki . ;]]

1

Odpowiedzi

2010-04-08T19:14:58+02:00
1.zgromadzenie
2. sejm
3. rzeczpospolita
4. trybun
5. wybory
6. konsul
7. kobiety
8. lokalną
9.senat
9 4 9