Odpowiedzi

2009-11-02T19:17:38+01:00
Dla każdego a:
|a|≥0

Zatem, aby suma dwóch nieujemnych liczb była równa 0, obie te liczby muszą wynosić 0.

|x + 2y - 7| + |3x - y| = 0


|x + 2y - 7| = 0
|3x - y| = 0

Wiadomo, że jeśli |a| = 0, to a = 0.

x + 2y - 7 = 0
3x - y = 0

x + 2y = 7
y = 3x

x + 2 *(3x) = 7
y = 3x

7x = 7
y = 3x

x = 1
y = 3