1.opowiedz w jakich okolicznościach doszło w Rzymie do upadku republiki i narodzin cesarstwa.
2.opowiedz jakie obszary wchodziły w II wieku n.e. w skład Cesarstwa Rzymskiego.
3.Wykonaj zadanie z osią czasu.oblicz ile lat dzieli poszczegółne etapy dziejów Rzymu /królestwo i cesartwo
Błagam na teraz prosze a to z osią to tam w działaniach zapisać i jak zapisać na osi a te odpowiedzi npisać żebym tak opowiedziała.SZybko plisss

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-03T19:17:46+01:00
Kryzys społeczno – polityczny w II w. pne. doprowadził do powstania Cesarstwa Rzymskiego pod rządami Oktawiana Augusta, które przetrwało do 476 r p .n e n
Konflikt obu stanów przyczynił się do uformowania dwóch nowym warstw społecznych: ekwitów i nobilitas. Ekwici stanowili klasę, której majątek pochodził z działalności pozarolniczej, np. handlu, pośrednictwa, dzierżawy podatków. Natomiast nobilitas była to elita urzędnicza, wywodząca się z przodujących rodów patrycjuszowskich i plebejskich. Powstanie tego stanu miało ogromny wpływ na dalsze dzieje Rzymu, przede wszystkim nobilitas poprowadzili lud rzymski do podboju Italii oraz ekspansji poza Półwysep Apeniński.W II w. pne. Republika rzymska pogrążyła się w poważnym kryzysie społeczno – politycznym, który był wynikiem głównie gwałtownego rozwoju terytorialnego. Najazd Hannibala doprowadził do upadku rolnictwa Italii. Upadek rolników spowodował problemy w armii, gdyż tracąc ziemię rolnik pozbywał się też obowiązku służby wojskowej.
2)Rzym był monarchią. W II połowie VI w. pod berłem rodu Tarkwiniuszy osiągnął pozycję jednej z najpotężniejszych monarchii na Półwyspie Apenińskim.Pełne panowanie Rzymu nad Półwyspem Apenińskim zagwarantowało zwycięstwo nad Samnitami w szeregu ciężkich wojen toczonych w 2. połowie IV w. i na początku III w. p.n.e. Kulminacyjnym momentem tej walki było zwycięstwo pod Sentinum (295 p.n.e.) nad połączoną armią Galów i Samnitów. Po ich pokonaniu na drodze Rzymian pozostał już tylko Tarent. Rzym panował nad całą Italią aż do północnego łuku Apeninów, za którym zaczynały się terytoria galijskie.W początkach I wieku p.n.e., rzymska penetracja kierująca się w stronę Recji, Noricum i Dalmacji, przesunęła się już w stronę Panonii.podbój Panonii przez Rzym rozpoczął się ok. roku 16 p.n.e., kiedy to Oktawian August zechciał przesunąć granicę Imperium z linii Sawy dalej jeszcze, nad sam Dunaj. Decyzję tę przyspieszyła napaść celtyckich plemion z Noricum na terytorium Istrii. Rzymianie zajęli Noricum bez większego problemu
3)NAJWAŻNIEJSZE DATY

753 r. p.n.e. - powstanie Rzymu

509 r. p.n.e. - obalenie ostatniego monarchy (Tarkwiniusza Pysznego), powstanie republiki

450 r. p.n.e. - spisanie prawa zwyczajowego, który zawarty zostaje w Prawie XII Tablic

264 r. p.n.e. - zajęcie etruskiego centrum religijnego Wolsynie, dzięki czemu Rzym praktycznie zapanował nad całym Półwyspem Apenińskim

216 r. p.n.e. - ogromna porażka dwukrotnie większej armii rzymskiej pod Kannami. Dzięki temu zwycięstwu Hanibal miał otwartą drogę do Rzymu

146 r. p.n.e. - Rzymianie zrównali Kartaginę z ziemią

74 - 71 r. p.n.e. - powstanie Spartakusa

49 - 45 r. p.n.e. - wojna domowa, którą wygrywa Juliusz Cezar

15 marca 44 r. p.n.e. - zabójstwo Juliusza Cezara (idy marcowe)

44 - 30 r. p.n.e. - druga wojna domowa, którą wygrywa August

63 r. n.e. - spalenie Rzymu przez Nerona

212 r. n.e. - nadanie praw obywatelskich wszytskim wolnym mieszkańcom Imperium przez Karakallę

313 r. n.e. - ogłoszenie edyktu mediolańskiego

395 r. n.e. - podzielenie cesarstwa na dwie części: zachodnią i wschodnią przez Teodozjusza Wielkiego

378 r. n.e. - bitwa pod Adrianopolem

410 r. n.e. - zdobycie Rzymu przez germańskie plemiona

476 r. n.e. - obalenie ostatniego cesarza Romulusa Augustulusa przez Odoakera
10 3 10