Wykorzystując imiesłowy przymiotnikowe, przekształć niektóre ze zdać złożonych w zdania pojedyncze tak, aby unikać powtórzeń.

"Albatrosy są ptakami, które mogą bardzo długo szybować bez poruszania skrzydłami. Wykorzystując przy tym prądy powietrzne, które powstają nad falami morza. Albatrosy są jedynymi ptakami, które piją wodę morską. Biało - czarny albatros wędrowny odbywa nad oceanami loty, które trwają aż trzy miesiące. Podczas takiego lotu okrąża Ziemię wzdłuż 40. równoleżnika półkuli południowej, czyli pokonuje odległość, która wynosi około 30 000 km."

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T19:02:26+01:00
Albatrosy są ptakami, mogącymi bardzo długo szybować bez poruszania skrzydłami.Wykorzystują przy tym prądy powietrzne powstające nad falami morza.Albatrosy są jedynymi ptakami pijącymi wodę morską.Biało - czarny albatros wędrowny odbywa nad oceanami loty trwające aż trzy miesiące. Podczas takiego lotu okrąża Ziemię wzdłuż 40. równoleżnika półkuli południowej pokonując odległość, która wynosi około 30 000 km."
83 4 83