Odpowiedzi

2013-07-31T19:10:04+02:00

Wydobycie surowców mineralnych powoduje nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym. Najczęściej są to, niestety, zmiany negatywne, straty. Większość surowców tych wydobywana jest z litosfery czyli ze skorupy ziemskiej. W Polsce najczęściej wydobywa się węgiel kamienny i brunatny, ropę i gaz ziemny. Często zapomina się, że zasoby te są nieodnawialne i pewnego dnia może ich zabraknąć. Poprzez wydobycie wyżej wymienionych złóż mineralnych, zmieniona zostaje rzeźba terenu, często hałdy nie są poddawane rekultywacji i zalegają na powierzchni latami. Obniża się także zwierciadło wód głębinowych  a wody powierzchniowe zostają zanieczyszczone. Osuszanie powierzchni gruntu ma negatywny wpły na świat roślin i zwierząt. Bardzo często tereny rolnicze i leśne adaptowane są na cele przemysłowe.

Z wydobyciem surowców mineralnych wiąże się także ich dalszy transport, mający także negatywny wpływ na środowisko.

1 5 1