Odpowiedzi

2009-11-03T11:15:59+01:00
Reakcją redoks nazywamy proces, w którym następuje wymiana elektronów między substancją utleniającą a substancją redukującą na skutek czego atomy pierwiastków biorących udział w reakcji zmieniają swój stopień utlenienia.
Owa reakcja ma szerokie zastosowanie w przemyśle metalurgicznym.Reakcje redoks prowadzi się w specjalnym wielkim piecu.
Zachodzenie reakcji redoks jest niezbędne też dla przepływu prądu.Proces ładowania akumulatora(ogniwa odwracalnego)jest procesem elektrolizy,czyli reakcji chemicznych wywołanych przyłożonym napięciem elektrycznym i związanym z tym przepływem ładunku przez roztwór elektrolitu.Elektroliza wykorzystywana jest w praktyce nie tylko do ładowania ogniw odwracalnych,ale też do otrzymywania i oczyszczania substancji.Pod wpływem napięcia przyłożonego do elektrod zanurzonych w roztworze elektrolitu kationy podążają do katody(elektroda ujemna) a aniony do anody(elektroda dodatnia).W tej reakcji anoda jest utleniaczem a katoda reduktorem.
7 3 7